Ekologia - Ochrona - Zanieczyszczenie środowiska - Eko-Fani

Wtorek • 28 marca 2017

Artykuły

Eutrofizacja – co to takiego?

Eutrofizacja należy do czynników znacząco zagrażających czystości wód w ostatnich latach. Nadmierna, prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej. Co jest tego przyczyną? Czytaj dalej...

(Redakcja Eko-Fani) • 2011-01-30 22:53:02

Należy pamiętać, iż eutrofizacja jest procesem naturalnym, powszechnym od dawna w ekosystemach wodnych. Do wód stale docierają substancje odżywcze z opadami atmosferycznymi lub też pochodzące ze zlewni - w normalnych stężeniach nie wywołuje to negatywnych skutków. Znaczna część dopływających substancji trafia na stałe do osadów dennych.

Eutrofizacja jako zjawisko naturalne należy do wolno przebiegających procesów. Według definicji jest to "wzrost trofii, czyli żyzności wód". Na podstawie troficzności określa się jakość wody. Wzrost troficzności wiąże się ze wzrostem produkcji pierwotnej organizmów wodnych. Przyspieszenie produktywności jest skutkiem wysokiego stężenia fosforu i azotu, trafiających do zbiorników wodnych w postaci mineralnej lub jako materia organiczna. Nadmierna eutrofizacja zaburza równowagę prowadząc do bujnego wzrostu występującej roślinności wodnej, zbyt intensywnej aktywności drobnoustrojów zużywających duże ilości tlenu, jak również zmniejszenia populacji wielu gatunków.

Do najczęstszych przyczyn eutrofizacji zalicza się:

Znaczny dopływ substancji troficznych przyczynia się do intensywniejszej eutrofizacji. Etap początkowy procesu traktowany jest pozytywnie, jako czynnik użyźniający, w efekcie którego dochodzi miedzy innymi do zwiększania się populacji ryb w jeziorach i rzekach. Istnieje jednak pewna granica, po przekroczeniu której proces przestaje być korzystny. Wiążą sie z tym wyraźnie widoczne i coraz częstsze zjawiska w zbiornikach wodnych - tak zwane "zakwity wód" wywoływane przez silny rozwój glonów fitoplanktonowych. Wskutek pogłębiania się procesu zmianie ulegają właściwości wody, m.in. jej przezroczystość. Pokrycie całej  powierzchni wody danego zbiornika przez fitoplankton uniemożliwia przenikanie światła do niższych warstw wody. W skutek tego dochodzi do zatrzymania wzrostu roślin żyjących w głębszych warstwach zbiornika. Nadmierna eutrofizacja może być również przyczyną zmniejszania populacji ryb i innych zwierząt żyjących w wodach. Obumierający fitoplankton jest rozkładany przez bakterie, które do tego celu potrzebują znacznych ilości tlenu. Im więcej w zbiorniku fitoplanktonu i bakterii go rozkładających, tym mniej tlenu w wodzie.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost negatywnych skutków eutrofizacji, dlatego ważne jest, by zapobiegać temu procesowi w możliwie najprostszy sposób: ograniczając dopływ substancji biogennych, czyli głównie związków azotu i fosforu.

Najnowsze gry
Graj w gry ekologiczne
Aktywni eko-fani
punktacja: 1025392
punktacja: 1005232
punktacja: 1000587
punktacja: 103870
Ostatnio na forum
Czytaj forum dyskusyjne
 
Czytaj o PlasticsEurope - partnerze serwisu
Czytaj o Tesco - partnerze serwisu
Czytaj o ElektroEko - partnerze serwisu
Czytaj o Rekopol - partnerze serwisu
Czytaj o Tetra Pak - partnerze serwisu
Czytaj o EBD - partnerze serwisu

Serwis ekologiczny EKO-FANI
Copyright 2011 EBD i Partnerzy serwisu.
Redakcja: redakcja@eko-fani.pl
Administrator: admin@eko-fani.pl